องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 

  กิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 172]
 
  แสดงเจตนารมณ์และจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตและการค...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 75]
 
  โครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประ...[วันที่ 2022-12-08][ผู้อ่าน 90]
 
  ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิศักดิ์ บุญท้วม รองนายก อบ...[วันที่ 2022-12-06][ผู้อ่าน 140]
 
  ส่งข้าราชการ โอน (ย้าย) ไปปฏิบัติหน้าที่[วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประ...[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 84]
 
  โครงการสืบสานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าสามัคคี และแข่...[วันที่ 2022-11-28][ผู้อ่าน 58]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกครั้งแรก สม...[วันที่ 2022-11-15][ผู้อ่าน 129]
 
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความรู้สถานประกอบการ[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 98]
 
  กิจกรรมโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแน...[วันที่ 2022-11-03][ผู้อ่าน 79]
 
  ทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการทวนสอบการจัดการถังข...[วันที่ 2022-10-27][ผู้อ่าน 87]
 
  ทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการทวนสอบการจัดการถังข...[วันที่ 2022-10-25][ผู้อ่าน 112]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27