องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 

  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2023-02-12][ผู้อ่าน 86]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2023-02-09][ผู้อ่าน 127]
 
  โครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ป...[วันที่ 2023-02-08][ผู้อ่าน 171]
 
  โครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ป...[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 98]
 
  ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ หมู่ที่ 7 ตำ...[วันที่ 2023-02-06][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ป...[วันที่ 2023-02-06][ผู้อ่าน 317]
 
  งานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2566[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 107]
 
  มอบรถเข็นสำหรับผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ หมู่ที่ 12[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 92]
 
  กิจกรรมโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแน...[วันที่ 2023-01-25][ผู้อ่าน 115]
 
  ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท...[วันที่ 2023-01-24][ผู้อ่าน 57]
 
  กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชสิ่งกีดขวางการคมนาคมท...[วันที่ 2023-01-20][ผู้อ่าน 127]
 
  ดำเนินการตัดหญ้า พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันแตก[วันที่ 2023-01-19][ผู้อ่าน 102]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27