องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 

  โครงการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบปร...[วันที่ 2023-05-16][ผู้อ่าน 41]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญท...[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 38]
 
  พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระ...[วันที่ 2023-05-07][ผู้อ่าน 70]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ จัดประชุมผู้ปกครอง ป...[วันที่ 2023-05-07][ผู้อ่าน 41]
 
  โครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาดฯ หมู่ที่ ๔ บ...[วันที่ 2023-04-26][ผู้อ่าน 75]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพการทำปุ๋ยหมัก หมู่ที่ ๒[วันที่ 2023-03-30][ผู้อ่าน 115]
 
  โครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาดฯ หมู่ที่ ๓ บ...[วันที่ 2023-03-29][ผู้อ่าน 89]
 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประ...[วันที่ 2023-03-28][ผู้อ่าน 161]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ รับการตรวจนิเทศติดตา...[วันที่ 2023-03-28][ผู้อ่าน 43]
 
  การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งห...[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการโครงการอบรม ส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพสร้างรายได...[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 70]
 
  โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ...[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 93]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27