องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10


วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00 น.
นายอำนวยวิทย์ น่วมศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
ดำเนินการลงพื้นที่มอบป้าย สำหรับบ้านที่ได้รับการปรับปรุง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 ตำบลบางขันแตก
ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-07-12
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-14