องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 

  กิจกรรมจิตอาสาโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอา...[วันที่ 2023-02-22][ผู้อ่าน 136]
 
  โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3RS ป...[วันที่ 2023-02-21][ผู้อ่าน 55]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญท...[วันที่ 2023-02-14][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2023-02-13][ผู้อ่าน 91]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2023-02-12][ผู้อ่าน 78]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2023-02-09][ผู้อ่าน 122]
 
  โครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ป...[วันที่ 2023-02-08][ผู้อ่าน 164]
 
  โครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ป...[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 94]
 
  ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ หมู่ที่ 7 ตำ...[วันที่ 2023-02-06][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ป...[วันที่ 2023-02-06][ผู้อ่าน 311]
 
  งานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2566[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 102]
 
  มอบรถเข็นสำหรับผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ หมู่ที่ 12[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 83]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27