องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


กิจกรรมทำบุญในวันมาฆบูชา


วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

นำโดย นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก หัวหน้าส่วนราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยน้อง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดำเนินโครงการทำบุญในวันมาฆบูชา โดยได้นิมนต์พระสงฆ์มารับบาตร และแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของวันสำคัญในพุทธศาสนา

ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย





2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-15