องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


น้องๆ พร้อมคณะครู เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ "โครงการธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก"


วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567
น้องๆ นักเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม และโรงเรียนวัดบางขันแตก
เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ "โครงการธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก"
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน รวมถึงเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิล หรือจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืน โดยอาศัยแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดารสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่
ณ บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-04
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-16
2024-05-15