องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 

  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหาร...[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 80]
 
  ส่งมอบถังขยะ 4 สี ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอ...[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 38]
 
  ตรวจสอบบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อคัดเลือกเข้าร่...[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 56]
 
  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหาร...[วันที่ 2023-11-14][ผู้อ่าน 34]
 
  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖[วันที่ 2023-10-24][ผู้อ่าน 94]
 
  โครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาดฯ หมู่ที่ ๑๐ ...[วันที่ 2023-10-18][ผู้อ่าน 77]
 
  ส่งมอบหมวกกันน๊อคให้แก่นักเรียน ตามโครงการ "ครอบคร...[วันที่ 2023-10-17][ผู้อ่าน 52]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงฐานะยาก...[วันที่ 2023-10-17][ผู้อ่าน 96]
 
  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ...[วันที่ 2023-10-13][ผู้อ่าน 45]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหั...[วันที่ 2023-10-12][ผู้อ่าน 73]
 
  ตัดตกแต่ง ต้นไม้ วัชพืช ที่ปกคลุมเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า...[วันที่ 2023-10-06][ผู้อ่าน 74]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพร...[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 90]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27