องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 
  รับลงทะเบียนข้อมูลสุนัข-แมว เพื่อรับวัคซีนป้องกันโ...[วันที่ 2024-02-27][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กวัยเรีย...[วันที่ 2024-02-27][ผู้อ่าน 21]
 
  กิจกรรมทำบุญในวันมาฆบูชา[วันที่ 2024-02-23][ผู้อ่าน 18]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อถวายความ...[วันที่ 2024-02-19][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประ...[วันที่ 2024-02-19][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพ สร้างรายได้แก...[วันที่ 2024-02-19][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพ สร้างรายได้แก...[วันที่ 2024-02-16][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการพาลูกจูงหลานฟังเทศน์บรรยายธรรม ประจำปีงบประ...[วันที่ 2024-02-15][ผู้อ่าน 18]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ ...[วันที่ 2024-02-15][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพ สร้างรายได้แก...[วันที่ 2024-02-13][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2024-02-09][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2024-02-08][ผู้อ่าน 23]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26