องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 

  ลงพื้นที่ให้ความรู้สถานประกอบการขนาดเล็ก การบริหาร...[วันที่ 2024-06-10][ผู้อ่าน 16]
 
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเ...[วันที่ 2024-06-04][ผู้อ่าน 34]
 
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข และแมว ในพื้น...[วันที่ 2024-05-28][ผู้อ่าน 26]
 
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข และแมว ในพื้น...[วันที่ 2024-05-24][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการลงแขก ลงคลอง หมู่ที่ 5 บ้านคลองจั่น[วันที่ 2024-05-23][ผู้อ่าน 29]
 
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข และแมว ในพื้น...[วันที่ 2024-05-16][ผู้อ่าน 48]
 
  มอบของที่ระลึกให้สำหรับท่านที่มาเสียภาษีปีแรก ประจ...[วันที่ 2024-05-16][ผู้อ่าน 1]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ ...[วันที่ 2024-05-15][ผู้อ่าน 57]
 
  ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในสถานศึกษา และศูนย์พัฒน...[วันที่ 2024-05-13][ผู้อ่าน 31]
 
  พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ป...[วันที่ 2024-05-02][ผู้อ่าน 37]
 
  การประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ[วันที่ 2024-05-01][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการลงแขก ลงคลอง หมู่ที่ 4 บ้านคลองบ่อ[วันที่ 2024-04-10][ผู้อ่าน 52]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28