องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 

  โครงการพาลูกจูงหลานฟังเทศน์บรรยายธรรม ประจำปีงบประ...[วันที่ 2024-02-15][ผู้อ่าน 22]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ ...[วันที่ 2024-02-15][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพ สร้างรายได้แก...[วันที่ 2024-02-13][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2024-02-09][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2024-02-08][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2024-02-07][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2024-02-06][ผู้อ่าน 63]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2024-02-05][ผู้อ่าน 89]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2024-02-03][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2024-02-01][ผู้อ่าน 30]
 
  ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่...[วันที่ 2024-02-01][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs ปี...[วันที่ 2024-01-31][ผู้อ่าน 24]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27