องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


เข้าร่วมการตรวจประเมินผลงานและคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น.
นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดบางขันแตก และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
เข้าร่วมการตรวจประเมินผลงานและคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก โดยมีนายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานคณะทำงานคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2024-07-12
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-14