องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการน้ำก่อนปล่อยน้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ


วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ลงพื้นที่สำรวจล้งมะพร้าวในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบางขันแตก
เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการน้ำก่อนปล่อยน้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ

2024-07-12
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-14