องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 "ผักและสมุนไพรห่างไกลโรค"


วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
เป็นประธานในโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 "ผักและสมุนไพรห่างไกลโรค"
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ตำบลบางขันแตก
โดยมี นางวลัยพรรณ กิติลือ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-04
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-16
2024-05-15