องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


โครงการลงแขก ลงคลอง หมู่ที่ 4 บ้านคลองบ่อ


วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดย นายอภิศักดิ์ บุญท้วม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก รองนายก สมาชิกสภา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ร่วมกิจกรรมโครงการลงแขก ลงคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดยดำเนินกิจกรรม เก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า บริเวณถนนสายสมุทรสงคราม - ปากท่อ หมู่ที่ 4 บ้านคลองบ่อ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-04
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-16
2024-05-15