พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก โดยมีรองผู้อำนวยการ รองนายก อบต. และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน)

💚 กิจกรรมรับบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน ฯลฯ

💚 กิจกรรมสอนอาชีพ ทำมุ้งลวด ทำขนม น้ำชง

โดยมี ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และนำเครื่องใช้ พาหนะมาเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

" />
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก


วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567

นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน สร้างความเชื่อมั่นในการบริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา และมีทักษะในวิชาชีพ เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์

กิจกรรมในงานมีดังนี้

💚 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก โดยมีรองผู้อำนวยการ รองนายก อบต. และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน)

💚 กิจกรรมรับบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน ฯลฯ

💚 กิจกรรมสอนอาชีพ ทำมุ้งลวด ทำขนม น้ำชง

โดยมี ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และนำเครื่องใช้ พาหนะมาเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-07-12
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-14