องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


การประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ


วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

นำโดยผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะครู

จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจในเเนวทางการเรียนการสอนเเละขั้นตอนการปฏิบัติตน การมารับส่ง-บุตรหลาน ตามวันเเละเวลา ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดไว้

โดยได้รับความร่วมมือจากทางผู้ปกครองเป็นอย่างดี

ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-04
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-16
2024-05-15