องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗


วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้มีการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการพัฒนาต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2024-07-12
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-14