องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน กิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตรที่ 2 “การทำอาหารไทย/ขนมไทย”


วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ดำเนินโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน กิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตรที่ 2 “การทำอาหารไทย/ขนมไทย”

ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

โดยมี สตรี ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้ที่สนใจ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกเข้าร่วมโครงการ

ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-15