องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


ลงพื้นที่ทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 7 ตำบลบางขันแตก


วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ร่วมกับทีมทวนสอบอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ดำเนินการลงพื้นที่ทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28
2024-03-22