องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566


วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแก่ผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-04
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-16
2024-05-15