องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖


วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการพัฒนาต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2024-07-12
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-14