องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖


วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการพัฒนาต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2024-02-23
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-08