องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข และแมว ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันแตก


วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาปศุสัตว์
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข และแมว ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันแตก
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-04
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-16
2024-05-15