องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


โครงการลงแขก ลงคลอง หมู่ที่ 5 บ้านคลองจั่น


วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดย นายอภิศักดิ์ บุญท้วม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมาชิกสภา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ร่วมกิจกรรมโครงการลงแขก ลงคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยดำเนินกิจกรรม เก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านคลองจั่น ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-07-12
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-14