องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข และแมว ในพื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 ตำบลบางขันแตก


วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2567

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาปศุสัตว์

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข และแมว ในพื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 ตำบลบางขันแตก

ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-07-12
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-14