องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข และแมว ในพื้นที่หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลบางขันแตก


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาปศุสัตว์

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข และแมว

ในพื้นที่ตำบลบางขันแตก ดังนี้

วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม พื้นที่หมู่ที่ 10

วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม พื้นที่หมู่ที่ 5

วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม พื้นที่หมู่ที่ 8

วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม พื้นที่หมู่ที่ 7

วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม พื้นที่หมู่ที่ 11

ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-07-12
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-14