องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


ลงพื้นที่ให้ความรู้สถานประกอบการขนาดเล็ก การบริหารจัดการน้ำก่อนปล่อยน้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ


วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
ลงพื้นที่ให้ความรู้สถานประกอบการขนาดเล็ก เรื่องการบริหารจัดการน้ำก่อนปล่อยน้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลบางขันแตก
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ.2564

2024-07-12
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-14