องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


ลงพื้นที่รับลงทะเบียนสุนัข - แมว เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ หมู่ที่ 7


วันนี้ 2 มีนาคม 2566
บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ลงพื้นที่รับลงทะเบียนสุนัข - แมว เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-04
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-16
2024-05-15