องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


โครงการลงแขก ลงคลองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หมู่ที่ ๖)


วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดย นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมาชิกสภา รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมกิจกรรมโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โดยดำเนินกิจกรรม เก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า บริเวณถนนสมุทรสงคราม - ปากท่อ หมู่ที่ ๖ บ้านมอบลัด ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

2024-07-12
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-14